PRIVACYBELEID


Inwerkingtreding huidige versie : 25 mei 2018

 

Wij hechten bijzonder veel belang aan de privacy van de gebruikers en behandelen persoonsgegevens met de meest strikte geheimhouding en steeds in overeenstemming met de geldende wetgeving. Het Privacybeleid is bedoeld om u op een transparante manier te informeren over de gegevens die we verzamelen, het doel, de manier waarop we ze gebruiken en de rechten die u hebt met betrekking tot de verwerking van dergelijke gegevens. Op deze pagina bieden wij u een vereenvoudigde versie van ons privacybeleid in de vorm van vragen en antwoorden. We nodigen u uit om ook de gedetailleerde versie hier te lezen. Het is belangrijk dit privacybeleid aandachtig te lezen. Als u nog andere vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@veh.be.

 

 

 1. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

 

VEH is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

VEH B.V.B.A.

Nieuwe pontstraat 2

9600 Ronse

BE0462.924.481

info@veh.be

 

 

 1. WELKE GEGEVENS WORDEN ER DOOR ONS VERZAMELD?

 

Wij verzamelen uw gegevens – inclusief persoonsgegevens - om verschillende hierna weergegeven redenen (cfr. punt 3).De persoonsgegevens overgemaakt aan VEH zijn deze die u ons vrijwillig heeft overgemaakt naar aanleiding van bijvoorbeeld een verzoek, een vraag om inlichtingen, een contractuele verhouding. Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, e-mailadres, leverings-adres
 • uw bankgegevens (nr. bankkaart, IBAN en BIC/SWIFT) en de facturatie
 • onze communicatie (per e-mail of andere)
 • het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website
 • het IP-adres dat aan u gekoppeld werd
 • de datum en het uur waarop u toegang heeft tot onze website
 • locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie
 • de pagina’s die u bezoekt op onze website
 • het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt
 • de zoekbrowser en de trefwoorden die u gebruikt om de website terug te vinden
 • enige andere gegevens die u ons heeft meegedeeld.

 

 

 

 

 1. WAAROM VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Wij verzamelen uw gegevens voornamelijk om u onze nieuwsbrief te bezorgen, uw bestelling te kunnen verwerken, onze dienstverlening te verbeteren en, meer in het algemeen, om gemakkelijk met elkaar te communiceren. Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat uw navigatie op onze Website te verbeteren en te vergemakkelijken. De rechtsgronden op basis waarvan de verwerking van uw gegevens plaatsvindt, zijn opgesomd in de volledige versie van het Privacybeleid.

 

 

 1. OP WELKE MANIER VERZAMELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Dit is het geval wanneer u ons uw persoonsgegevens bezorgt om een verzoek tot ons te richten, een vraag te stellen naar inlichtingen / offertes / … of om een bestelling te plaatsen. Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze Website, de pagina's die u hebt bekeken of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via geraadpleegde servers en "cookies" die op onze Website worden geplaatst. Voor meer informatie over wat een cookie is, hoe nuttig het is en de exacte gegevens die het verzamelt, kan u ons cookiebeleid lezen. Indien wij uw gegevens verzamelen door tussenkomst van andere ondernemingen, zullen wij u hiervan steeds informeren.

 

 

 1. WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD?

 

We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/klanten. We handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

 

 1. HOELANG WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD?

 

We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken (zie punt 3). Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze.

 

 1. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE OEFENT U DEZE UIT?

 

U kunt op elk moment verzoeken om het gebruik te corrigeren, verwijderen, controleren, overdragen, toegang te verlenen, zich te verzetten tegen het gebruik en de beperking van uw gegevens te vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: info@veh.be. We zullen er dan alles aan doen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

 

 1. WIE HEEFT TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS?

 

Onze medewerkers en verwerkers hebben toegang tot uw gegevens, echter uitsluitend voor zover noodzakelijk voor het bereiken van het doel van de verwerking (zie punt 3). Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

 

 

 

 

 1. WORDEN UW GEGEVENS GETRANSFEREERD NAAR HET BUITENLAND?

 

Normaal gezien niet. Wij geven uw gegevens alleen door aan een niet-EU-land als het een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan het niveau van het land waarin u woont. Meer informatie kan u terugvinden op volgende website: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-eu-countries_en

 

 1. HOE KAN U RECLAME VAN ONS ONTVANGEN?

 

We gebruiken uw e-mailadres alleen om u artikelen, diensten en producten aan te bieden die vergelijkbaar zijn met degene die u al hebt besteld of waarvan wij denken dat ze u kunnen interesseren. Met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang gebaseerd op in het bijzonder onze contractuele betrekkingen, zullen wij u inschrijven voor onze nieuwsbrief en u andere soortgelijke producten of diensten aanbieden die u mogelijk interesseren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden en uw toestemming voor dergelijke communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@veh.be.

 

 

 1. WAT IS ONS BELEID INZAKE GEGEVENS OVER MINDERJARIGEN?

 

Onze website, onze producten en diensten zijn in principe niet bedoeld voor kinderen jonger dan 18 jaar. Als u verneemt dat uw minderjarig kind ons uw persoonlijke gegevens heeft verstrekt zonder uw toestemming, neem dan contact met ons op via info@veh.be.

 

 1. WAT GEBEURT ER ALS DIT PRIVACYBELEID GEWIJZIGD WORDT?

 

Als we dit charter zouden wijzigen, zou u op de hoogte worden gebracht via onze website. Vergeet niet om het Privacybeleid op regelmatige basis te consulteren, en idealiter bij elke nieuwe raadpleging van onze Website. De datum van inwerkingtreding van het Privacybeleid stemt overeen met deze vermeld in het begin van huidig document.

 

 1. WAT IN GEVAL VAN EEN GESCHIL?

 

Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil, verbinden wij ons om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. U kan eveneens contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Altijd op de hoogte

Schrijf u in op onze nieuwsbrief en laat u inspireren